Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
Trọng Sinh Tiểu Y Tiên Đánh giá: 4/5 - 70802 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bởi vì thực tập câu hồn làm thao tác sai lầm, bác sĩ Hình Ngạo Phi gặp tai nạn xe cộ đột tử, lại nhân họa đắc phúc thu được cơ hội trùng sinh , quay về thời niên thiếu quyết chí tự cường, sửa cuộc sống thất bại của mình. Nhưng không ngờ, trùng sinh một lần, Hình Ngạo Phi chú định vẫn là chỉ có thể làm bác sĩ, còn bị Địa Phủ tặng thêm hệ thống chơi khăm...

Danh sách chương

Admin DocTruyenDem.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý