Fantasy

Diêm Đế
101,989

Diêm Đế

Black Bird
98,608

Black Bird

Bàn Long
37,729

Bàn Long

Dòng sông huyền bí
42,388

Dòng sông huyền bí

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên
87,752

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Inuyasha Bản Đẹp
86,521

Inuyasha Bản Đẹp

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu
98,649

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]
49,708

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]

Nhật Ký Thiên Nữ
18,500

Nhật Ký Thiên Nữ

Blind Faith Descent
50,853

Blind Faith Descent

Reimei no Arcana
75,055

Reimei no Arcana

SaGa - Kiếm Thánh Sứ
16,644

SaGa - Kiếm Thánh Sứ

Long Tộc II
70,443

Long Tộc II

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng
29,202

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Kaitai Shinsho Zero
65,002

Kaitai Shinsho Zero

loadingĐang xử lý