Fantasy

Diêm Đế
105,256

Diêm Đế

Black Bird
100,811

Black Bird

Bàn Long
40,392

Bàn Long

Dòng sông huyền bí
45,675

Dòng sông huyền bí

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên
97,211

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Inuyasha Bản Đẹp
98,412

Inuyasha Bản Đẹp

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu
101,115

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]
51,686

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]

Nhật Ký Thiên Nữ
21,070

Nhật Ký Thiên Nữ

Blind Faith Descent
52,546

Blind Faith Descent

Reimei no Arcana
75,789

Reimei no Arcana

SaGa - Kiếm Thánh Sứ
18,318

SaGa - Kiếm Thánh Sứ

Long Tộc II
71,380

Long Tộc II

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng
30,766

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Kaitai Shinsho Zero
66,861

Kaitai Shinsho Zero

loadingĐang xử lý